Dự án thực hiện cho các sở giáo dục Lào Cai, Hà Nam,TP Hà Nội ...

Cung cấp thiết bị cho Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai, Sở giáo dục tỉnh Hà Nam, Sở giáo dục TP Hà Nội, Sở giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc....

BTN Việt Nam là đơn vị cung cấp thiết bị cho các sở giáo dục KV phía bắc.

- Dự án cung cấp thiết bị phòng tin học cho 09 trường Tiểu học tại huyện: Sa Pa, Văn Bàn, TP Lào Cai năm 2014.

- Dự án cung cấp 93 phòng học ngoại ngữ thông minh và phòng học ngoại ngữ thông thường và 1084 chiếc đài Cattset cho hệ thống các trường Mầm Non, tiểu học, THCS và THPT cho toàn tỉnh Hà Nam năm 2014.

- Dự án cung cấp 47 phòng học thông thường và 22 phòng học thông minh cho SGD Hà Nam năm 2016.

- Dự án cung cấp thiết bị UPS chuyên dụng cho 38 phòng tin học của 38 trường THPT cho SGD Hà Nội năm 2016.

- Dự án cung cấp thiết bị phòng tin học cho 03 trường tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Phúc do sở giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì năm 2017.