Dự án thực hiện cho trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội

Cung cấp thiết bị trình chiếu và thiết bị giám sát cho trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội từ 2011 - 2017!

BTN Việt Nam vinh dự là đơn vị được chủ đầu tư tin tưởng và giao cho trọng trách lớn lao khi được lựa chon là đơn vị cung cấp  200 bộ máy chiếu và màn chiếu cho tất cả các phòng học của cả 2 cơ sở Mỹ Đình và Cổ Nhuế của Trường THDL Đoàn Thị Điểm Hà Nội từ năm 2011 - 2017!

Ngoài hệ thống trên BTN còn cung cấp giải pháp Camera giám sát cho hệ thống của CS1 và CS2 của trương.

Hiện tại các thiết bị đều hoạt động tốt.....