Dự án thực hiện cho PGD huyện Phú Xuyên và UBND huyện Phú Xuyên

Cung cấp thiết bị giáo dục và thiết bị CNTT cho PGD huyện Phú Xuyên và UBND huyện Phú Xuyên từ năm 2012 - 2017!

BTN Việt Nam được vinh dự là nhà cung cấp các thiết bị CNTT, thiết bị giáo dục cho toàn huyện Phú Xuyên trong nhiều năm qua!

- Cung cấp các thiết bị CNTT và thiết bị giáo dục cho phòng giáo dục và đào tạo huyện Phú Xuyên từ năm 2012 - 2017!

- Cung cấp hệ thống giám sát cho UBND huyện phú xuyên và UBND 28 xã thị trấn của huyện Phú Xuyên năm 2012 - 2017

- Cung cấp hệ thống thiết bị Máy vi tính, máy in, máy lưu điện cho các phòng Tư pháp, Nội chính và phòng truyền thanh cho 28 xã thị trấn của huyện năm 2012.

- Cung cấp thiết bị cho trường TH Nam Triều và Trường THCS Phúc Tiến đạt chuẩn Quốc Gia năm học 2013 - 2014.

- Cung cấp thiết bị cho hệ thống các trường Mầm Non - Tiểu học và THCS tại huyện Phú Xuyên năm học 2013 - 2014.

- Cung cấp thiết bị cho trường THCS Khai Thái đón chuẩn quốc gia năm học 2015 - 2016.

- Cung cấp thiết bị dịch vụ công mức độ 3 cho 28 xã thị trấn của huyện Phú Xuyên năm 2016!