Dịch vụ CNTT

BTN Việt Nam là một trong những công ty CNTT chuyên cung cấp các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và hệ thống CNTT uy tín hàng đầu Việt Nam, mang lại nhiều giá trị tối ưu cho khách hàng, đối tác...
- Giải pháp Hạ tầng CNTT
 
- Giải pháp Hạ tầng trung tâm dữ liệu
 
- Giải pháp Hạ tầng mạng
 
- Giải pháp Hệ thống máy chủ và lưu trữ
 
- Giải pháp Xây dựng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp toàn diện
 
- Giải pháp Ảo hóa và điện toán đám mây
 
- Giải pháp Truyền thông hợp nhất
 
- Giải pháp Hội nghị truyền hình