Giải pháp về Giáo dục

BTN Việt Nam chuyên cung cấp giải pháp về thiết bị giáo dục chuyên nghiệp như: Giáo dục Mầm Non, tiểu học , THCS và THPT ....Ngoài ra BTN Việt Nam còn cung cấp các thiết bị cho các trường Đại học, các học viện chuyên nghiệp...

BTN VIỆT NAM LÀ NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HÀNG ĐẦU VIỆT NAM. 

- Thiết bị giáo dục Mầm Non

+) Cung cấp thiết bị cho các trường Mầm Non đạt chuẩn quốc gia theo quy định của BGD.

+) Thiết bị đồ chơi mầm non trong nhà.

+) Thiết bị đồ chơi mầm non ngoài trời.

+) Bàn ghế mầm non cho giáo viên và học sinh

+) Các thiết bị phòng chức năng khác như: Phòng nhạc, phòng Kidmas, phòng y tế....

- Thiết bị giáo dục Tiểu học:

+) Cung cấp thiết bị cho các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia theo quy định của BGD.

+) Bàn ghế giáo viên và học sinh tiểu học.

+) Các phòng chức năng cho tiểu học: Phòng học ngoại ngữ thông minh, phòng học ngoại ngữ thông thường, Phòng tin học, phòng nhạc, phòng đoàn đội....

- Thiết bị giáo dục THCS: 

+) Cung cấp thiết bị cho các trường THCS đạt chuẩn quốc gia theo quy định của BGD.

+) Cung cấp các phòng chức năng như: Phòng TN Hoá - Lý - Sinh - Công nghệ, phòng tin học, phòng nhạc, phòng học ngoại ngữ thông minh, phòng thư viện....

- Thiết bị giáo dục THPT: 

+) Cung cấp thiết bị cho các trường THPT đạt chuẩn quốc gia theo quy định của BGD.

+) Cung cấp các phòng chức năng như: Phòng TN Hoá - Lý - Sinh - Công nghệ, phòng tin học, phòng nhạc, phòng học ngoại ngữ thông minh, phòng thư viện....

Ngoài ra BTN còn cung cấp các giải pháp về phòng học trực tuyến và phòng học thông minh cho tất cả các môi trường giáo dục hiện đại....