GIẢI PHÁP VỀ THIẾT BỊ TRUYỀN HÌNH

BTN Việt Nam là đơn vị cung cấp giải pháp về thiết bị truyền hình hàng đầu tại Việt Nam....

BTN VIỆT NAM CUNG CẤP GIẢI PHÁP CHUYÊN NGHIỆP VỀ THIẾT BỊ TRUYỀN HÌNH.

1.     Danh mục sản phẩm

2.     Máy quay chuyên dụng

3.     Ống kính máy quay

4.     Pin, sạc, ắc quy

5.     Ánh sáng chuyên dụng

6.     Thiết bị Media

7.     Âm thanh chuyên dụng

8.     Chân máy, giá đỡ & ray

9.     Túi, balo, hộp, áo mưa

10.  Màn hình chuyên dụng

11.  Switchers & Intercom

12.  Thiết bị truyền qua 3G/4G/BGAN/ Ethernet

13.  Màn chiếu sau Backdrop

14.  Bộ nhắc lời Teleprompter

15.  Phụ kiện kết nối máy quay