Tư vấn

BTN Việt Nam chuyên tư vấn các giải pháp về: Thiết bị CNTT, thiết bị giáo dục, thiết bị giám sát, hội nghị trực tuyến, thiết bị ngân hàng, thiết bị truyền hình.......

BTN Việt Nam là doanh nghiệp chuyên chung cấp các giải pháp tổng thể cho khách hàng với những giải pháp cụ thể như sau:

*   GIẢI PHÁP VỀ THIẾT BỊ CNTT

*   GIẢI PHÁP VỀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC

*   GIẢI PHÁP VỀ SỐ HOÁ TÀI LIỆU

*   GIẢI PHÁP VỀ THIẾT BỊ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

*   GIẢI PHÁP VỀ THIẾT BỊ TRUYỀN HÌNH

*   GIẢI PHÁP VỀ THIẾT BỊ AN NINH VÀ GIÁM SÁT

*   GIẢI PHÁP VỀ THIẾT BỊ NGÂN HÀNG